gezondheid

Life Coach – A Life Coach

 

life coach

Een life coach helpt mensen die besloten hebben meer uit hun leven te willen halen, eerlijk tegen zichzelf te zijn over hun situaties en doelstellingen en dan plannen te maken over hoe ze kunnen werken aan het oplossen van die dilemma’s. Vaker wel dan niet zullen life coaches een pauze inlassen in hun oordeel alvorens iemand een datum en een tijdstip te geven waarop verwacht kan worden dat het probleem opgelost of volledig opgelost zal zijn.

Hoe een Life Coach klaarkomt

Een life coach onderneemt de volgende stappen:

– Een Life Coach bekijkt de zaak vanuit een historisch perspectief.

– Zet het in de huidige context

– Geeft de obstakels en problemen aan

– Eist verantwoording

– Biedt verwante adviezen en remedies om de persoon verantwoordelijk te maken voor zijn situatie, situaties, enz.

– De cliënt verantwoordelijk maken leidt tot gedragsverandering (meestal op het werk)

– Van de cliënt wordt verlangd dat hij in zichzelf gelooft en verantwoording aflegt, en dat hij de verandering aanvaardt

Wat een levenscoach doet tijdens elke sessie

Life coaches komen uit alle levenssferen. Deze life coaches variëren van therapeuten die voornamelijk werken met Verslaving, Depressie, eetstoornissen, slachtoffers van seksueel misbruik, mensen die houden van wat ze doen in hun beroep en degenen die nog nooit in hun leven betrokken zijn geweest bij een professioneel beroep. Een levenscoach werkt in verschillende fasen van het leven van een cliënt. Hij overlegt met de cliënt, op het werk, over enkele van de belangrijkste kwesties en moeilijkheden in het leven voordat hij ze tot een goed einde brengt. Een life coach ondersteunt de cliënt tijdens deze fasen van de reis om het gewenste doel te bereiken.

De professionele relatie

Een goede life coach begrijpt het belang van de professionele relatie. Voor zijn eigen professionele ontwikkeling en groei heeft hij geen vaste aanbevelingen als hij niet over volledige informatie over de cliënt beschikt. Een life coach moet in staat zijn om op een professionele manier informatie te verstrekken over de cliënt, de mate van ondersteuning, opties, ondersteuning waar nodig. De cliënt moet zich vrij voelen om zijn persoonlijke perspectief te delen zonder de angst dat het beleid wordt overschreden en mogelijke repercussies.

Uitdagingen:

Een gezonde relatie met een levenscoach is een doorlopend proces, dat voor de meeste kantoormedewerkers of voor mensen die in hun leven geen doorlopende en consistente steun en begeleiding hebben gevonden, een hele uitdaging kan zijn.

Aan het eind van de dag kan een coach veel energie steken in de één-op-één gesprekken die je zullen helpen om je gewenste doel en innerlijke bewustzijnsniveau van de Zee van Bewustzijn te bereiken en actie te ondernemen in je carrière, relaties, zaken, gezondheid en andere aspecten van je leven.

Een goede coach is precies dat. Een goede coach is meestal niet erg ervaren en beschikt ook niet over een eindeloze hoeveelheid informatie of kennis voor het leven. Een goede levenscoach heeft meestal de volgende ervaring:

– Een gemiddelde baan op een gebied waar hij 15-20 jaar ervaring in heeft.

– Een carrière van 10 jaar op hetzelfde gebied

– Verantwoordelijk voor een team van teamleden die al enkele jaren bij hetzelfde bedrijf samenwerken

– De belangrijkste leden van elk team werken samen om de teamgerichte, inspanningsvolle doelstellingen te bereiken.

– Vergelijkbaar met een team van verkooppersoneel, zou hij simulaties organiseren, de ervaringen van het team bespreken, resultaten van teamleden in hetzelfde bedrijfsgebied, eventuele angsten en bedenkingen aanpakken, de reikwijdte van het project bekijken en valideren,ickers, mechanismen en andere informatie om vanuit het perspectief van een buitenstaander en buiten het domein van de directe verslagen en teamleden de informatie te verzekeren die nodig is om te weten waar en waar elk teamlid verantwoordelijk voor is.

– Normaal gesproken zijn er minstens twee sleutelfiguren die de marketing voor het bedrijfsgebied verzorgen

– Twee wederzijdse leden in elk team zouden elke week 6-7 uur werk meebrengen, hun eigen persoonlijke zaken inbrengen om de resultaten te produceren, het team bijstaan bij het coördineren van de activiteiten van elk teamlid en beslissingen nemen en deze door het proces loodsen.

– De teamleden zijn gewoonlijk op hun beurt ook verantwoordelijk voor hun eigen specifieke rol en zorgen voor de verbinding tussen de teamleden, geven raad en advies aan de teamleden en coördineren de uitvoering van grote en kleine taken en opdrachten.

– De teamleden zijn al dan niet gecertificeerd en de coach zal hen dan aanwijzen als één van de teamleden.

– De teamleden dienen gewoonlijk een wekelijkse nieuwsbrief of verslag in met hun bevindingen, statusupdates en houden vooral contact met elkaar over het hele parcours en in geval van een incident houden zij een vergadering om hen eraan te herinneren.

– De teamleden zorgen gewoonlijk voor elkaar en vergemakkelijken de groepsrelaties door elkaar te helpen begrijpen.

Voedsel voor de gedachte: Het is; het inhuren van een levenscoach geeft je niet wat je nodig hebt, het zou een stap verder gaan en op zijn plaats zetten wat je nodig hebt.