gezondheid

De drie functies van de gezondheidszorg

Houten Figuur, Stenen

De derde functie van de organisatie van de gezondheidszorg is de synergie van de drie functies, d.w.z. het behoud van een holistisch evenwicht van de verscheidenheid van functies onder één dak. Terwijl de eerste en de tweede een overkoepelende functie hebben, is de derde gericht op de relatie van de personen tot elkaar, zodat er een vlotte doorstroming en communicatie is tussen de verschillende onderdelen van een organisatie.

Soorten organisaties in de gezondheidszorg

Het type organisatie is belangrijk omdat het van invloed is op de hoeveelheid middelen waarover zij kan beschikken en op de mate van produktiviteit die de activiteiten van de organisatie opleveren. De drie soorten entiteiten in de gezondheidszorg zijn de openbare dienst (artsen, verpleegkundigen en ander personeel), de particuliere dienst (artsen en chirurgen) en de thuiszorg (wacht! Noem me geen thuiszorgverlener!).

De functies van de verschillende entiteiten binnen het netwerk van de gezondheidszorg zijn in hoge mate in evenwicht, sinds de vroegste tijden. Dit betekent dat hetatisme het beginsel is dat de verschillende genomen beslissingen beheerst, of het nu gaat om een nationale of een lokale functie, een overheidsdienst of een particuliere dienst. vrijheid, niet-inmenging, niet-beperking en niet-medisymentariteit zijn beginselen waarop het gezondheidszorgstelsel is gebaseerd.

Hoe verder de activiteiten van de verschillende takken geïntegreerd zijn, hoe beter het gezondheidszorgsysteem in staat is betere zorgdiensten te verlenen. Het wordt gemakkelijker om informatie uit te wisselen wanneer de verschillende verstrekkers van gezondheidszorginformatie informatie met elkaar uitwisselen. Het systeem omvat ook een op controleerbare wijze gecontroleerd informatiesysteem, dat de werking en de informatiestroom van de verschillende bij de gezondheidszorg betrokken entiteiten stroomlijnt.

Soorten gezondheidsinformatie

De informatiesystemen van de verschillende branches en zorgverleners zijn gemaakt om op een gestandaardiseerde manier informatie uit te wisselen. Er zijn bepaalde normen die moeten worden gevolgd voor de dossiers van individuen, de overdracht van medische voorgeschiedenis en informatie over patiënten, de vrijgave van gezondheidsinformatie, het gebruik van elektronische medische dossiers (EHR’s) en informatiesystemen (EPS). Het uiteindelijke doel van de hervorming van de gezondheidszorg is de informatiesystemen te standaardiseren, zodat ze werken zoals verwacht.

De functionaliteit van de verschillende zorginformatiesystemen wordt op twee manieren besproken.

1. Informatiesystemen moeten gemakkelijk integreren met de andere systemen van IT-omgevingen in de gezondheidszorg.

In EPD-systemen worden bepaalde query’s in alle systemen op een consistente manier uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

De bovenstaande query’s zouden ervoor zorgen dat de informatie automatisch van het ene systeem naar het andere wordt doorgegeven. De tweede query zorgt ervoor dat het dossier alleen naar een ander systeem wordt gestuurd in situaties waarin een bepaalde patiënt een second opinion nodig heeft of andere informatie heeft die moet worden opgeslagen en opgehaald.

Dit zorgt ervoor dat de opslag- en opvraagstrategieën worden verbeterd en de hervorming van de gezondheidszorg de artsen in staat stelt betere diensten te verlenen. Het derde belangrijke punt is het isoleren van het werk dat aan verschillende taken moet worden verricht naar een afzonderlijke compilatie. Dit helpt de stress van het werk te verminderen en biedt ook ruimte voor sub-systemen om samen te werken.

2. Informatiesystemen moeten een functionaliteit bieden die onafhankelijk is van de technologie waarop het informatiesysteem draait.

Sommige systemen zijn gebouwd als IFIS-functies (geïntegreerd gezondheidsinformatiesysteem). Deze zijn belangrijk voor de goede werking van het systeem. Een voorbeeld hiervan is het auto-retionrancesysteem, dat een onderdeel is van de functionaliteit van het elektronisch medisch dossier. Coach Utrecht

Auto-retionrance

In dit scenario wordt, zoals de naam al aangeeft, alle recordinformatie elektronisch verzonden. Dit bespaart de tijd van het fysiek invoeren van notities. Er zijn enkele soorten informatie die vaak worden opgevraagd, namelijk

Door eenvoudig de informatie in het onderste deel van de pagina te typen, wordt de informatie vervolgens elektronisch naar het hoofdgedeelte gestuurd. Dit verlaagt de werkstroomkosten en handhaaft een hoger kwaliteitsniveau van het werk. Gewoonlijk wordt deze informatie rechtstreeks door artsen of patiënten aangevraagd.

Er kan dus worden gesteld dat EHR-systemen een belangrijk onderdeel zijn van de hervorming van de gezondheidszorg, die de kwaliteit van de medische zorg heeft helpen verbeteren.